Právě vysíláme

 • 14:00 Historie a současnost českých a moravských divadel (4)

  Historie a současnost českých a moravských divadel (4) Divadlo Semafor

  Pětidílný cyklus divákům představí historii a současnost takových d ....

  Pětidílný cyklus divákům představí historii a současnost takových divadelních legend, jako jsou Semafor s Jiřím Suchým, Divadlo Husa na provázku, první elektrifikované divadlo v Evropě - Mahenovo divadlo nebo současnou jedničku hudební a muzikálové produkce - Městské divadlo Brno.

  Čtvrtý díl dokumentárního pořadu vás zavede do zákulisí legendárního divadla SEMAFOR.

 • 14:20 Drážní speciály (4)

  Drážní speciály (4) Elektrická dráha Tábor Bechyně

  Který tulák by nemiloval výlety vlakem. Česká republika se pyšní ....

  Který tulák by nemiloval výlety vlakem. Česká republika se pyšní mnoha unikátními železnicemi, takže je z čeho vybírat. Projeďte si s Brněnskou televizí unikátní vlakové tratě. Po Kořenovské zubačce, po Mladějovské průmyslové dráze a po dalších raritních tratích.  

 • 14:30 Jihomoravské železniční tratě a nádraží (3)

  Jihomoravské železniční tratě a nádraží (3) Staré Město

  Jihomoravské železniční tratě a nádraží, průvodce železničními t ....

  Jihomoravské železniční tratě a nádraží, průvodce železničními tratěmi a samotnými nádražíčky na jihu Moravy

 • 14:40 Okolí železničních tratí (5)

  Okolí železničních tratí (5) Novou Tišnovkou

  Průvodce po železnici se tentokrát zaměří na okolí tratí, co můžem ....

  Průvodce po železnici se tentokrát zaměří na okolí tratí, co můžeme vidět z okna vlaku, i to, co z něj neuvidíme.

 • 14:50 Automatizace železnic (5)

  Automatizace železnic (5) ČDO Přerov

  Automatizace železniční dopravy - české technologie pro světové trhy. ....

  Automatizace železniční dopravy - české technologie pro světové trhy. Nahlédneme pod pokličku, co tento pojem obnáší, jak funguje kolejová a silniční dopravní infrastruktura.

 • 15:05 Svět železnic (1)

  Svět železnic (1) Muzeum železnice Lužná

  Vstupme do tajemného světa na kolejích, od páry až po rychlovlaky. ....

  Vstupme do tajemného světa na kolejích, od páry až po rychlovlaky.

 • 15:20 To je fakt hustý! (18)

  To je fakt hustý! (18) Večerka

  Jak přežít svého puberťáka aneb Výchova rodičů po dobrém. Máte doma pubertální dítě? Pak je tento pořad určen výhradně vám!

 • 15:25 Kavárenský povaleč (9)

  Kavárenský povaleč (9) Café Flexaret

  Doba, kdy jsme si v kavárnách objednávali turka, už je dávno v nenávra ....

  Doba, kdy jsme si v kavárnách objednávali turka, už je dávno v nenávratnu. Česká kavárenská kultura se pomalu ale jistě srovnává s běžným evropským standardem a v mnoha ohledech začínáme některé státy dokonce převyšovat. Kavárenský povaleč vás provede zejména brněnskými kavárnami, které svou koncepcí, designem nebo třeba kvalitou kávy převyšují ty ostatní. Kromě toho se dozvíte i mnoho užitečných informací o pěstování, skladování, mletí i samotné konzumaci kávových nápojů všech možných druhů. A ano! Piccolo neexistuje.

 • 15:40 Na jedno s... (61)

  Na jedno s... (61) Na jedno s Veselý, Dunovský

  Talk show s moderátorem Martinem Kudličkou, které probíhá v dekoraci re ....

  Talk show s moderátorem Martinem Kudličkou, které probíhá v dekoraci restaurace u jednoho piva. S hosty z umělecké branže moderátor probírá zajímavé historky z profesního i osobního života, např: jak vycházíte s tchýní? Co říkáte na kontrolu alkoholu při každé policejní kontrole? Jaký význam ve tvém životě má facebook?    

 • 16:10 Vykladači osudů (4)

  Vykladači osudů (4) Automatická kresba

  Někteří lidé už od nepaměti věří, že je možné předpovědět budoucn ....

  Někteří lidé už od nepaměti věří, že je možné předpovědět budoucnost. Že existuje něco mezi nebem a zemí a to, co se děje kolem nás, je dílem osudu. Věštění bylo ve středověku povážováno za temnou magii, za kterou se upalovalo na hranici. Dnes jsou vykladači osudů vyhledávanými lidmi a možností, jak se podívat do budoucnosti, je spousta. Pojďte s námi některé z nich odhalit.

  Automatická kresba - Lenka Singerová

 • 16:20 Ptáme se za vás (34)

  Ptáme se za vás (34) Dagmar Kludská

  Proč je Lucie Bílá nezadaná? Má Jiří Macháček svůj malotraktor? A koli ....

  Proč je Lucie Bílá nezadaná? Má Jiří Macháček svůj malotraktor? A kolik stojí nové šaty Terezy Maxové? Nejen na tyto, ale i na další zvídavé otázky vám odpoví pořad Ptáme se. Zajímaví hosté z české společnosti mají co říct a my víme, na co se ptát.

  Vykladačka osudů Dagmar Kludská

 • 16:35 Baby svět (2)

  Baby svět (2) Výbavička

  Ojedinělý pořad btv, který se zaměřuje na dětský svět. Poukaz ....

  Ojedinělý pořad btv, který se zaměřuje na dětský svět. Poukazuje, doporučuje, odhaluje problémy a předkládá řešení daného tématu. Zahrnuje spektrum dětí od 0 do 15 let.      

  Výběr výbavičky pro novorozence - téma tohoto dílu

 • 16:50 Moravské jeskyně a propasti (3)

  Moravské jeskyně a propasti (3) Punkevní jeskyně a Macocha

  Lákají vás tajemství schovaná pod zemí? Posloucháte rádi legendy a pově ....

  Lákají vás tajemství schovaná pod zemí? Posloucháte rádi legendy a pověsti? Zajímají vás dávné objevy i život před 1000 lety? Vydejte se s námi pod povrch země, do míst, kam denní světlo nedosáhne. Prozkoumejte s námi Moravské jeskyně a propasti.

  Punkevní jeskyně a propast Macocha jistě není nutné dlouho představovat... Jediné jeskyně u nás, kde se v rámci prolídky můžete i projet na lodičkách už na vás čekají a těší se spolu s námi na vaši návštěvu.

Obchodní společnost

 

AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s.

se sídlem Brno – Židenice, Zengrova 2693/2, PSČ 615 00

IČ: 276 95 964

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

v oddíle B, vložka 4693 (dále jen „Společnost“)

 

svolává

valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat

dne 12. 2. 2018 v 11:00 hod.

v kanceláři Wimětal & Partneři, advokátní kancelář, s.r.o. na adrese Údolní 8, 602 00 Brno

 

 

 

Program valné hromady Společnosti:

 

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
 1. Změna stanov společnosti a podřízení se Společnosti jako celku zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen „ZOK“)
 1. Volba statutárního ředitele Společnosti
 2. Volba člena správní rady Společnosti
 3. Diskuze
 4. Závěr

 

 

Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu jednání: 

„Valná hromada volí do orgánů valné hromady tyto osoby následovně:

Mgr. Lukáše Wimětala volí předsedou valné hromady Společnosti a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Mgr. Michaelu Kolouchovou volí zapisovatelkou valné hromady Společnosti.

Mgr. Bc. Ondřeje Páleníka volí ověřovatelem zápisu valné hromady Společnosti.“

 

Odůvodnění návrhu:

Body „zahájení“ a „kontrola usnášeníschopnosti“, na které navazuje „volba orgánů valné hromady“, jsou nutným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady.  Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, dále zapisovatele a dále ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů s tím, že konkrétní osoby do orgánů budou zvoleny dle § 422 ZOK na místě samém při konání valné hromady.

 

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že se mění stanovy Společnosti a nahrazují se novým zněním stanov Společnosti.“

 

Odůvodnění návrhu:

Tento návrh je předkládán ve smyslu ust. § 777 odst. 2 zákona ZOK ke splnění povinností společnosti tímto ustanovením uložené. Kromě jiných změn je navrhováno, aby (i) se společnost podřídila ZOK jako celku podle ust. § 777 odst. 5 ZOK, (ii) dosavadní dualistický systém vnitřní organizace Společnosti přešel na monistický systém vnitřní organizace Společnosti. Ostatní navrhované změny jsou vesměs formálními změnami reagujícími na změny vyplývající ze ZOK.

 

 

Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání:

Valná hromada volí statutárním ředitelem Společnosti pana Ing. Petra Bakuse, dat. nar. 20. ledna 1952, bytem U Hájku 709/51, 664 48 Moravany, a to ke dni 12. 2. 2018 s okamžitou účinností.

 

 

 

Odůvodnění návrhu:

Rozhodnutím valné hromady o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti byl realizován záměr spočívající v přechodu z dualistického systému vnitřní organizace Společnosti na monistický systém vnitřní organizace Společnosti. V souvislosti s touto změnou volí valná hromada statutárního ředitele Společnosti.

 

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání:

Valná hromada volí člena správní rady Společnosti pana Ing. Petra Bakuse, dat. nar. 20. ledna 1952, bytem U Hájku 709/51, 664 48 Moravany, a to ke dni 12. 2. 2018 s okamžitou účinností.

 

Odůvodnění návrhu:

Rozhodnutím valné hromady o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti byl realizován záměr spočívající v přechodu z dualistického systému vnitřní organizace Společnosti na monistický systém vnitřní organizace Společnosti. V souvislosti s touto změnou volí valná hromada člena správní rady Společnosti.

 

 

Upozornění akcionářům:

Prezence akcionářů proběhne od 11:00 hod.

 

Valné hromady se účastní ten, kdo je vlastníkem akcií Společnosti v souladu s aktuálním seznamem akcionářů vedeným Společností. Při prezenci se akcionáři prokážou platným průkazem totožnosti, v případě zastupování předloží zástupce plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Je-li akcionářem právnická osoba, předloží její statutární orgán kromě uvedených dokladů rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

 

V Brně, dne 4. 1. 2018

 

 

 

AIDEM & Vyšší odborná škola

televizní Brno a.s.

Powered By Themekiller.com